Info z jednotkyVýjezdy jednotky

Zbrusu nová cisterna pro kuřimské hasiče: Slavnostní předání a posvěcení nového vozidla

Historie kuřimského hasičského sboru a jeho význam pro Město Kuřim

Kuřimský hasičský sbor má dlouhou a bohatou historii, která sahá až do konce 19. století. Založen byl v roce 1885 skupinou odvážných mužů, kteří si uvědomovali potřebu organizovaného boje proti požárům. Od té doby se sbor vyvinul v moderní a profesionální jednotku, která je nejen připravena zasahovat při požárech, ale také poskytovat první pomoc a asistenci při různých mimořádných událostech.

Tento hasičský sbor se stal nedílnou součástí místní komunity. Jeho členové jsou často viděni nejen při zásazích, ale také při organizování různých společenských a vzdělávacích akcí. Hasiči z Kuřimi jsou známí svou ochotou pomoci a jejich přítomnost dodává místním obyvatelům pocit bezpečí a jistoty. Vždyť kdo by neocenil rychlou a profesionální pomoc v krizových situacích?

Proces výběru a nákupu nové cisterny: Kdo všechno se podílel?

Výběr a nákup nové cisterny není jednoduchý proces. Je to investice, která vyžaduje pečlivé plánování a koordinaci mnoha lidí a organizací. V případě kuřimských hasičů se na tomto procesu podíleli nejen členové jednotky, ale také městského úřadu a odborníci na hasičskou techniku. Každý detail musel být důkladně zvážen, aby nové vozidlo splňovalo všechny požadavky na moderní hasičskou techniku.

Hasiči konzultovali své potřeby s odborníky, kteří jim pomohli vybrat tu nejlepší možnou variantu. Bylo potřeba zajistit, aby nová cisterna byla nejen technicky vyspělá, ale také uživatelsky přívětivá a spolehlivá. Nákup byl financován z dotace GŘ HZS ČR, dotace Jihomoravského kraje a městského rozpočtu. Celkové náklady na nové vozidlo bylo 9,8 milionu Kč.

Technické specifikace nového vozidla

Nová cisterna, kterou kuřimští hasiči slavnostně převzali je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které zajišťují maximální efektivitu a bezpečnost při zásazích. Vozidlo je postaveno na podvozku Scania P500 řady XT v provedení 4×4. Vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou Opticruise bez spojkového pedálu, s možností manuální změny rychlostního stupně. Cisterna má kapacitu 4000 litrů vody a 240 litrů pěnidla, což umožňuje rychlou a účinnou reakci na požáry různého rozsahu. Nástavba je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepením.

Nová cisterna je také vybavena moderními bezpečnostními prvky, které chrání nejen hasiče, ale také ostatní účastníky silničního provozu.

Slavnostní předání: Kdo se zúčastnil?

Mezi hosty nechyběli zástupci městské rady, starosta města a také zástupci hasičských sborů z okolních obcí. Nechyběl zástupce dodavatele vozidla – firmy THT Polička, nebo zástupci HZS a PČR.
Program zahrnoval nejen samotné předání klíčů, ale také prohlídku nového vozidla. K porovnání a prohlédnutí byla přistavena i stávající technika jednotky. Děti měly možnost si vyzkoušet hasičské vybavení, sednout si nového vozidla a na chvíli se stát hasičem.

Posvěcení cisterny: Tradice a moderní rituály v hasičském sboru

Posvěcení nového hasičského vozidla je tradicí, která má hluboké kořeny. Tento akt symbolizuje ochranu a požehnání pro všechny, kteří budou s vozidlem pracovat, a také pro všechny, kterým bude sloužit. Kuřimští hasiči tuto tradici dodržují a posvěcení nové cisterny bylo významnou součástí slavnostního programu. Místní farář provedl obřad, při kterém bylo vozidlo pokropeno svěcenou vodou a proneseny modlitby za bezpečnost a úspěch všech zásahů.

Výhody nové cisterny pro hasiče a komunitu: Bezpečnost a efektivita

Nová cisterna přináší pro hasiče řadu výhod jak. Jednou z nejdůležitějších je zvýšení bezpečnosti při zásazích. Moderní technologie a vybavení umožňují rychlejší a efektivnější reakci na mimořádné události, čímž se minimalizují škody a rizika pro lidské životy. Hasiči mají nyní k dispozici nástroje, které jim umožňují pracovat efektivněji a bezpečněji, což je klíčové pro úspěšné zvládnutí jakékoliv krizové situace.

Pro obyvatele Města Kuřim znamená nová cisterna větší jistotu a klid. Obyvatelé Kuřimi vědí, že jejich hasiči jsou vybaveni nejmodernější technikou a jsou připraveni zasáhnout kdykoliv to bude potřeba. To výrazně přispívá k celkové bezpečnosti a pohodě ve městě. Navíc, díky modernímu vybavení mohou hasiči poskytovat rychlejší a efektivnější pomoc nejen při požárech, ale i při dalších typech mimořádných událostí, jako jsou povodně, nebo technické zásahy.

Co přinese budoucnost: Plány kuřimského hasičského sboru do dalších let

Kuřimská jednotka má do budoucna velké plány. Nová cisterna je jen jedním z kroků na cestě k modernizaci a zlepšování služeb, které jednotka poskytuje. V plánu je další rozšiřování a modernizace vybavení a zázemí, aby hasiči byli připraveni na všechny možné typy zásahů. Důraz bude kladen také na vzdělávání a trénink členů sboru, aby byli schopni efektivně využívat nové technologie a postupy.

Dalším cílem je posilování spolupráce s ostatními hasičskými sbory a záchrannými složkami v regionu. Tato spolupráce je klíčová pro efektivní zvládání mimořádných událostí, které často vyžadují koordinaci více jednotek. Budoucnost tedy vypadá slibně a kuřimští hasiči jsou připraveni čelit všem výzvám, které jim přijdou do cesty.

-ai-