Výjezdy jednotkyZOČ

Technická pomoc – Činnost jednotky – Kuřim

Jednotka se v termínech: 9.9.; 13.9.; 16.9. a 20.9. zúčastnila školení požárních hlídek firmy TE Connectivity. Za tuto činnost dostala jednotka darem detekční přístroj GAS Alert k detekci nebezpečných látek. Tento přístroj byl zařazen do výbavy CAS.