Požár lesa – Lelekovice

Výjezd pro: 1V, DA; 15.5.2022 v 16:30

Jednotka vyslána k požáru lesa nad Babím lomem. Zahoření lesní plochy cca 10×15 metrů v těžce dostupném lesním terénu. Kuřimská jednotka se dostala pomocí CAS Tatra cca 180m k místu požáru a provedla likvidaci požáru vč. prohrabání a kontroly požářiště termokamerou.