Výjezdy jednotky

Požár – Dopravní prostředky – Sentice

Výjezd pro: 1V, VEA; 11.6.2022 v 21:19

Jednotka byla vyslána z pohotovosti k dopravní nehodě s následným požárem. Nehoda se stala již během dne. Po došetření nehody jednotka provedla ve spolupráci s HS Lidická vytažení vozidla z potoka a úklid trosek.