Výjezdy jednotky

Požár – dopravní prostředky – Lipůvka

Výjezd pro: 1V, DA; 13.7.2022 v 6:39

Jednotka vyslána k požáru nákladního automobilu na silnici I/43. Na rozkaz velitele zásahu jsme pomohli s usměrňováním dopravy.