Informace z Bezpečnostní rady města Kuřimi

Bezpečnostní rada města Kuřimi je vedena snahou maximálně ochránit před případnou nákazou nejzranitelnější skupiny obyvatel, tedy především seniory a osoby se zdravotními problémy.

Bezpečnostní rada města Kuřimi vyzývá všechny obyvatele města k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a k ochraně zranitelných skupin obyvatelstva.

ZŠ Jungmannova

– s účinností od 11. 3. byla nařízením vlády zrušena výuka, rodiče informováni elektronicky

– právě probíhající lyžařský kurz bude dokončen, návrat žáků dle plánu v sobotu 15. 3.

– učitelé budou žákům zasílat elektronicky učivo k domácímu procvičování

– školní jídelna ZŠJ bude i nadále v částečném provozu (obědy pro MŠ)

– plánovaný zájezd žáků do Německa byl přesunut na září, zájezd do Anglie přesunut na neurčito

– ruší se Den otevřených dveří 27. 3.

– pronájmy externím subjektům nebyly zrušeny

– termín zápisu zůstává zatím nezměněn

ZŠ Tyršova

– s účinností od 11. 3. byla zrušena výuka, rodiče informováni písemně do ŽK

– ruší se Den otevřených dveří 13. 3. a Rodičovská kavárna

– ruší se pronájmy tělocvičen externím subjektům z důvodu nemožnosti zajistit dostatečnou sanitaci

– školní jídelna nevaří

– termín zápisu zůstává zatím nezměněn

Společenské a kulturní centrum Kuřim

– ruší se všechny kulturní akce ve velkém sále do 31. 3. (v předprodeji prodáno více než 100 vstupenek, případně je předpoklad překročení 100 účastníků)

– ruší se pronájmy velkého sálu externím subjektům do 31. 3. (v předprodeji prodáno více než 100 vstupenek, případně je předpoklad překročení 100 účastníků)

– ruší se provoz kina do 31. 3.

– ruší se Městský ples 13. 3. bez náhrady, vstupné se vrací od pondělí 16. 3.

– pokud bude možno zrušené akce uspořádat v jiný, pozdější termín do konce roku 2020, zůstávají vstupenky v platnosti, nebo je možno vrátit vstupné (informace o jednotlivých pořadech, případně vracení vstupného od pondělí 16. 3.)

– pokud nebude možno zrušené akce uspořádat v jiný, pozdější termín do konce roku 2020, vrací se vstupné (informace o jednotlivých pořadech, případně vracení vstupného od pondělí 16. 3.)

– vstupné se bude vracet od pondělí 16. 3., vstupné zaplacené v online prodeji bude vráceno na účet, vstupné z přímého prodeje se bude vracet na pokladně SKCK v hodinách předprodeje

Klub seniorů Kuřim

– činnost Klubu seniorů se do odvolání ruší, důvodem je snaha ochránit nejzranitelnější věkovou skupinu

Městská knihovna Kuřim

– provoz zůstane zachován, ruší se veřejně přístupné akce

Stálá expozice o historii města na zámku a Expozice štola pod Zárubou

– provoz zůstává zachován

Centrum sociálních služeb

– Dům s pečovatelskou službou není pobytové zařízení, osoby v DPS jsou ubytovány na základě nájemní smlouvy a nevztahují se na něj opatření pro domovy pro seniory, provoz DPS není omezen

– Bezpečnostní rada města Kuřimi doporučuje omezit návštěvy v DPS na minimum, v případě nezbytných návštěv je nutno chovat se zodpovědně a dodržovat základní hygienická opatření

– vydávání obědů pro třetí strany v DPS a centru služeb Jungmannova 950 bude s platností od čtvrtka 12. 3. omezeno pouze na odnos s sebou (netýká se seniorů, ale ostatních odběratelů), rozvoz obědů nezměněn

Wellness Kuřim

– provoz ve všech střediscích bude do případného dalšího opatření pokračovat

– tréninky Plaveckého klubu budou nejméně do pátku 13. 3. pokračovat

– školní plavání je zrušeno s výjimkou plavání mateřských škol

– provozovatel zintenzivní dezinfekci šaten a společných prostor

– další posouzení situace proběhne v pátek 13. 3.

Sportovní hala Kuřim

– provoz nepřerušen

– na všechny akce všech pořadatelů bude umožněn vstup nejvýše 100 osobám, zodpovídá pořadatel akce, provozovatel bude dodržování kontrolovat

– provozovatel zvýší hygienická opatření

Stadion Kuřim

– veškerých akcí se může zúčastnit nejvíce 100 osob, zodpovídá pořadatel akce, provozovatel bude dodržování kontrolovat

– fotbalový turnaj 21. 3. se za splnění výšeuvedeného opatření neruší

Zimní stadion Kuřim

– sportovních akcí se může zúčastnit nejvýše 100 osob

– veřejné bruslení je dočasně zrušeno

Městský úřad Kuřim

– činnost zachována

– z provozních důvodů bude omezena otevírací doba na osobních dokladech a registru řidičů i vozidel v úřední dny do 17 hodin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *